Jaarrekening

Balans en de toelichting

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Conform artikel 52d BBV vermeldt een gemeente in de toelichting op de balans de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden.

De gemeente Medemblik is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende contracten. We bepaalden de verplichting na balansdatum op basis van de totale waarde, de looptijd in maanden en de einddatum van het contract.
 De belangrijkste van deze verplichtingen zijn:

  • Huurovereenkomst Zwaagdijk-Oost 204

835.050

  • Dienstverleningsovereenkomst Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

296.475

  • Overeenkomst maaien bermen en watergangen

154.623

  • Overeenkomst schoonmaak gebouw Noord en Midden

140.000

  • Overeenkomst levering warme drankenautomaten

116.250

  • Overeenkomst schoonmaak gebouw Zuid

49.000

  • Erfpacht grond aan de Dijkweg in Andijk

35.978

Naast bovengenoemde verplichtingen is de gemeente op 31 december 2021 verbonden aan verschillende contracten met een totale verplichting na balansdatum van € 64.326.

De commissie BBV beveelt aan meerjarige inkoopcontracten, die zouden moeten voldoen aan Europese aanbestedingsregels maar dat niet doen, in de toelichting op de jaarrekening op te nemen bij de niet uit de balans blijkende verplichtingen voor het volle bedrag waarover het contract is afgesloten.
Bij de controle op de jaarrekening 2020 heeft de accountant vastgesteld dat voor een bedrag van € 1.332.000 aan lasten niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Deze aangelegenheid heeft deels betrekking op langlopende ICT-contracten die niet op tijd opnieuw zijn aanbesteed. We kunnen daarom niet de volledige waarde van de toekomstige verplichting vaststellen. Onderstaand overzicht bevat de verplichtingen die in het eerste kwartaal van 2022 zijn aangegaan:

  • Licentie- en onderhoudskosten software

797.882

Overdracht onderhoud wegen
De gemeente zal per 1-1-2023 het onderhoud wegen van Hoogheemraadschap overnemen. Deze besluitvorming is op 9-6-2021 geweest. Uit deze significante transactie vloeit voor dat de gemeente voor € 700.000 een bijdrage doet aan het Hoogheemraadschap voor dekking voor boekwaarden en frictiekosten. De gemeente Medemblik ontvangt een steunbedrag van de gemeente Hoorn voor een bedrag van € 9,475 miljoen voor onderhoud aan de wegen. 

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41