Jaarrekening

Balans en de toelichting

Bedragen * € 1.000,-

Stand
31-12-2020

Stand
31-12-2021

Kasgeldleningen

10.000

-

Overige schulden

4.905

6.164

Totaal

14.905

6.164

Het openstaand saldo van de overige schulden op 1 maart 2022 bedraagt € 1.500.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41