Paragrafen

Bedrijfsvoering

In onze bedrijfsvoering werkten wij aan belangrijke doelstellingen vanuit vooraf bepaalde actiepunten voor het kalenderjaar 2021. Deze doelstellingen zijn opgenomen in 3 programma’s te weten:
Programma 1: Dienstverlening & Organisatie
Programma 2: Samen leven & ondersteuning
Programma 3: Wonen, werken & recreëren

Elders in dit jaarverslag treft u de reflectie op de actiepunten voor 2021 aan.
Wat is er bereikt, wat is er in ontwikkeling en wat behoeft onze aandacht in 2022? Dit is daar terug te lezen per programma.

Bij de uitvoering van de actiepunten, maar ook in de uitvoering van onze dagelijkse werkzaamheden is er blijvend aandacht voor de thema's leefbaarheid, duurzaamheid, participatie en samenwerking. Dit deden we met elkaar, met de organisatie en met inwoners.

We hebben beter beeld gekregen van waar we als organisatie werkelijk staan. We vertalen het werken aan onze richting nu naar drie sporen: Dienstverlening, Informatie & digitalisering en Organisatie. Via de Planning & Controlecyclus nemen wij de Raad mee in de te zetten vervolgstappen en wat daarvoor nodig is.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41