Overige gegevens

Vaststelllingsbesluit

De raad van Medemblik. Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders,
besluit op 14 juli 2022:

1. De jaarrekening 2021 vast te stellen.

2. Het rekeningresultaat van € 3.432.058 als volgt te bestemmen:

  1. € 286.296 toe te voegen aan de reserve sociaal domein;
  2. € 151.197 te onttrekken aan de reserve bouwgrondexploitaties;
  3. € 1.000.000 toe te voegen aan het beschikbare personeelsbudget in de begroting 2022;
  4. € 2.296.959 toe te voegen aan de algemene reserve.
Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41