Programmaverantwoording 2021

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

We vinden het belangrijk u goed van dienst te zijn. Daarom bieden we onze producten en diensten steeds meer digitaal aan. Natuurlijk kunt u ook nog steeds op andere manieren onze producten aanvragen. Zoals telefonisch of schriftelijk of in ons gemeentehuis. En in bepaalde gevallen komen we zelfs bij u thuis.
Ook in de toekomst blijven we investeren in onze organisatie. Zo kunnen we de dienstverlening aan u blijven verbeteren. We beperken de stijging van de gemeentelijke belastingen. We gaan u niet onnodig met extra kosten confronteren.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

22.220

17,6 %

Baten

89.863

69,3 %

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41