Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2021

Begroting na wijziging 2021

Verschil realisatie begroting na wijziging 2021

Begroting 2021

Baten

80.996

80.058

938

76.367

Lasten

19.203

19.612

-409

19.132

Saldo voor bestemming reserves

61.793

60.446

1.347

57.235

Onttrekking van reserves

8.973

9.723

-750

1.689

Toevoeging van reserves

3.123

3.487

-364

72

Mutaties reserves

5.850

6.236

-386

1.617

Saldo na bestemming reserves

67.643

66.682

961

58.852

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41