Algemeen

Inleiding

Hierbij presenteren we u de programmarekening 2021 van de gemeente Medemblik. Met de gekozen presentatievorm maken we de rekening toegankelijker voor onze inwoners.

De jaarrekening is het jaarlijkse verantwoordingsmoment van de gemeente. Daarin staat wat we in 2021 realiseerden en tegen welke kosten. Dit vergelijken we met de doelstellingen uit de begroting 2021. Zo kunt u zien of en in welke mate we het voorgenomen beleid hebben kunnen uitvoeren.

Het positieve rekeningresultaat komt uit op € 3.432.058.

Ons voorstel is om dit als volgt te bestemmen:

  1. € 286.296 toe te voegen aan de reserve sociaal domein;
  2. € 151.197 te onttrekken aan de reserve bouwgrondexploitaties;
  3. € 1.000.000 toe te voegen aan het beschikbare personeelsbudget in de begroting 2022;
  4. € 2.296.959 toe te voegen aan de algemene reserve.

Deze verantwoording wordt besproken in de commissie bestuur en middelen en op 14 juli stelt de Raad deze vast.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41