Jaarrekening

Overzicht afgesloten kapitaalinvesteringen

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar

Werkelijk

Cumulatief

krediet

besteed

besteed

2021

2021

Jaarlijkse vervanging beschoeiing 2021

240

226

226

Verbeteren/veilig kruising Onderdijk

180

170

177

Herinrichting Dokter de Vriesstraat

721

72

711

Vervanging materieel 2020

150

72

150

Oeverbescherming

150

53

143

Preventie verspreiding rubbergranulaat

60

52

52

Vervanging ICT 2021

50

46

46

Vervanging kunstgrasveld Medemblik

813

41

633

Ontsluiting winkelcentrum Zwaagdijk

35

33

45

Huis van Medemblik ICT 2020

294

24

288

Verduurzaming gemeentehuis

415

21

411

Vervanging kunstgrasveld Spartanen

256

21

236

ICT 2016 (ontwikkelingen Rijk)

35

3

5

Aanleg parkeerplaats Westrand

40

1

2

Vervanging toestellen speelplaatsen

232

-3

239

Brug Opperdoes Walakker

100

-

49

Kruising Vok Koomenweg/Theo Koomenlaan

375

-

202

Fietsbrug Melkweg Andijk

80

-

22

Voorbereidingskrediet dorpshuis Abbekerk

100

-

-

Totaal

4.326

832

3.637

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41