Programmaverantwoording 2021

Programma 3 Wonen, werken en recreëren

We vinden leefbare kernen in onze gemeente een groot goed. We blijven bouwen in de kernen. Ook ondersteunen we maatschappelijke initiatieven. Zo blijven kernen aantrekkelijk voor alle groepen uit onze gemeente.
Het beheer van de openbare ruimte vraagt om blijvende aandacht. Een verzorgde openbare ruimte draagt bij aan leefbare kernen. Om de werkgelegenheid in onze gemeente te behouden nemen we samen met ondernemers initiatieven om daar zo goed mogelijk voor te zorgen.
De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 ingaat, bundelt regels voor projecten in de openbare ruimte. Zo wordt het makkelijker om projecten te starten. We gaan ons voorbereiden op deze nieuwe Omgevingswet.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

41.685

33,0 %

Baten

23.765

18,3 %

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41