Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2021

Begroting na wijziging 2021

Verschil realisatie begroting na wijziging 2021

Begroting 2021

Baten

16.102

17.367

-1.265

10.660

Lasten

62.393

65.174

-2.781

53.115

Saldo

-46.291

-47.807

1.516

-42.455

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41