Programma 3 Wonen, werken en recreëren

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2021

Begroting na wijziging 2021

Verschil realisatie begroting na wijziging 2021

Begroting 2021

Baten

23.765

18.909

4.856

14.372

Lasten

41.685

37.784

3.901

32.999

Saldo

-17.920

-18.875

955

-18.627

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41