Programma 3 Wonen, werken en recreëren

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 3. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl, daar vindt u ook achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Weinig stedelijke gemeenten

Openbare orde en veiligheid

Verwijzingen Halt
(per 1.000 jongeren, 2020)

4

9

Winkeldiefstallen
(per 1.000 inwoners, 2021)

0,7

0,7

Geweldsmisdrijven
(per 1.000 inwoners, 2021)

3,2

2,7

Diefstallen uit woning
(per 1.000 inwoners, 2021)

0,7

1,1

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte
(per 1.000 inwoners, 2021)

5,2

4,4

Wonen en bouwen

Gemiddelde WOZ waarde
(€ 1.000, 2021)

290,0

286,0

Nieuw gebouwde woningen
(per 1.000 woningen, 2020)

5,9

8,4

Demografische druk
(%, 2021)

77,4

79,0

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
(€, 2021)

716,0

Geen data

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
(€, 2021)

801,0

Geen data

Economie

Functiemenging (verhouding banen en woningen)
(%, 2020)

51,6

50,1

Vestigingen van bedrijven
(1.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2020)

167,0

159,0

Milieubeheer

Omvang huishoudelijk restafval
(kg per inwoner, 2019)

133,0

120,0

Hernieuwbare elektriciteit
(%, 2019)

26,4

Geen data

De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41