Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Overhead

Overhead

In het volgende overzicht vindt u de kosten van onze overhead en hoe deze is opgebouwd. Overhead zijn de kosten die niet direct aan de taakvelden zijn te koppelen.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2021

Begroting na wijziging 2021

Begroting 2021

Management en managementondersteuning

-1.777

-1.806

-1.784

Personeel en organisatie

-1.710

-1.898

-2.003

Informatie en beheer

-4.520

-4.468

-4.629

Financiën en AO/IC

-910

-1.012

-953

Juridische zaken

-934

-829

-747

Communicatie

-630

-568

-463

Inkoop en facilitaire zaken

-559

-696

-718

Huisvesting

-1.000

-1.042

-831

Corona gerelateerde kosten

-6

-300

-300

Totaal overhead

-12.046

-12.619

-12.428

In de paragraaf Bedrijfsvoering lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41