Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 1.
De indicatoren komen uit Vensters voor Bedrijfsvoering. Met deze landelijke benchmark doen we mee. We kunnen dan zien of we het goed of minder goed doen ten opzichte van andere gemeenten. De uitkomsten gebruiken we, zo nodig, om onze bedrijfsvoering aan te passen. We lichten dit verder toe in de paragraafBedrijfsvoering.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Gemiddelde deelnemende gemeenten (2020)

Formatie
(fte per 1.000 inwoners, 2021)

6,2

8,4

Bezetting
(fte per 1.000 inwoners, 2021)

6,0

8,1

Apparaatskosten
(€ per inwoner, 2021)

701

802

Externe inhuur
(% van totale loonsom, 2021)

28,0

16,6

Overhead
(% van totale lasten, 2021)

9,8

9,7

De cijfers van Medemblik zijn op basis van werkelijk 2021, gemiddelde deelnemende gemeenten op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering 2020.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41