Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de verstrekte waarborgen aan natuurlijk- en rechtspersonen:

Bedragen * € 1.000,-

Organisatie

Aard/
Omschrijving

Oorspronke-
lijk bedrag

Rente-
percentage

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Stichting Jomegini

Bouw clubgebouw

120

5,10

6

-

HVO

Hypotheken personeel

1.352

div.

504

494

Stg. Museumstoomtram

Restauratie stoomtramstation

264

1,50

108

102

Stg. Sport en Cultuur

200

5,80

32

16

Roeivereniging de Kogge

40

2,85

14

3

Borgstelling 100%

1.976

664

615

Overgedragen leningen aan WSW

161.886

div.

74.230

80.943

Totaal

163.862

74.894

81.558

Voor bovenvermelde leningen staat de gemeente 100% garant, met uitzondering van:

  • WSW; Voor deze lening heeft een gemeente een achtervang functie voor 50%.
Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41