Paragrafen

Lokale heffingen

Leges

Met deze rechten brengen we de kosten van gemeentelijke diensten in rekening. Deze diensten verlenen we op aanvraag van onze inwoners zoals vergunningverlening en afgifte van paspoort en rijbewijs. In de meeste gevallen is sprake van kostendekkende tarieven. Voor een aantal producten besloot de raad geen kostendekkend tarief in rekening te brengen. Het gaat om de volgende producten:

  • gehandicaptenparkeerkaart;
  • evenementen;
  • niet-commerciële horecavergunning.

Voor een toelichting op de meeropbrengst verwijzen wij naar de Analyse rekeningresultaat.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil

Leges

2.198

2.648

450

Totaal

2.198

2.648

450

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41