Paragrafen

Lokale heffingen

Lijkbezorging

Deze rechten worden geheven voor het dekken van de kosten van onderhoud van graven in onze gemeente.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil

Begrafenisrechten

18

17

-1

Leges en afkoopsommen

326

333

7

Totaal

344

350

6

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41