Paragrafen

Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

HVC verzorgt voor de gemeente Medemblik de inzameling en verwerking van het huishoudelijke afval. HVC bracht de kosten bij ons in rekening. Via de afvalstoffenheffing verhaalden we deze kosten bij onze inwoners. De afvalstoffenheffing kent afzonderlijke tarieven voor een éénpersoonshuishouden en voor een meerpersoonshuishouden. Het zijn kostendekkende tarieven, zie hierna bij 5.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil

Afvalstoffenheffing

5.837

5.894

57

Totaal

5.837

5.894

57

We realiseerden een hogere opbrengst dan geraamd. Dit komt door de bijstelling van het aantal woonhuisaansluitingen ten opzichte van 2020. Deze stijging van het aantal woonhuisaansluitingen had ook een gevolg voor de verwerkingskosten die hierdoor ook hoger uitvielen.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41