Paragrafen

Lokale heffingen

(Water)verblijf- en forensenbelasting

Deze belastingen worden geheven van personen die niet in de Basis Registratie Persoonsgegevens van onze gemeente zijn ingeschreven, maar hier wel verblijven. Zij droegen zo bij aan de algemene middelen waarmee gemeentelijke voorzieningen worden bekostigd.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil

Waterverblijf

208

175

-33

Verblijf

407

472

65

Forensen

207

169

-38

Totaal

822

816

-6

We zien over 2021 een verschuiving door corona. Inwoners verbleven meer in eigen land, maar wel minder op het water. Daarnaast zijn meer woningen die voor eigen verblijf werden aangehouden (forensenbelasting) verhuurd (verblijfsbelasting) aan derden.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41