Paragrafen

Lokale heffingen

Heffingen zijn rechten en leges waar diensten tegenover staan. Per heffingssoort geven we een korte omschrijving. De opbrengst van de heffing mag niet meer dan kostendekkend zijn. De raad streeft naar zoveel als mogelijk kostendekkende tarieven. Daarbij vindt de raad het belangrijk dat deze zo laag mogelijk en doelmatig zijn.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41