Paragrafen

Lokale heffingen

Inwoners met een laag inkomen hoefden onder bepaalde voorwaarden het belastingbedrag niet te betalen. Ze konden kwijtschelding aanvragen voor onroerende zaakbelasting, hondenbelasting (eerste hond), rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil

Kwijtscheldingen

213

188

-25

Totaal

213

188

-25

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41