Paragrafen

Lokale heffingen

Hondenbelasting

Deze belasting wordt geheven van iedere houder van één of meerdere honden of een kennel. We controleerden het volledige adressenbestand. Daarmee garandeerden we de volledigheid van de belastingplicht.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil

Hondenbelasting

200

206

6

Totaal

200

206

6

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41