Paragrafen

Lokale heffingen

Berekeningen kostendekkendheid

In de hierna volgende overzichten laten we zien in hoeverre onze heffingen kostendekkend zijn. Daarbij geven we u het volgende mee:

De raad gaf voor een aantal producten aan dat we geen kostendekkend tarief in rekening brengen, zie hiervoor. Wanneer we deze producten niet meetellen dan komt de kostendekkendheid uit op 95%. Zie hieronder het overzicht kostendekkendheid leges.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het daarop volgende overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.

Bedragen * € 1.000,-

Directe
kosten

Overhead

BTW

Opbrengst

Kosten-
dekkendheid

Afvalstoffenheffing

-5.127

-204

-1.107

5.894

92%

Rioolheffing

-3.814

-432

-693

4.483

91%

Lijkbezorging

-403

-210

0

349

57%

Kostendekkendheid van de leges

Bedragen * € 1,-

Directe
kosten

Loonkosten

Overhead

Opbrengst

Kosten-
dekkendheid

Titel 1 – Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand

-11.949

-24.870

-19.175

54.293

97%

Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten

-92.073

-36.100

-27.833

178.427

114%

Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen

-68.594

-68.986

-53.188

213.182

112%

Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit basisregistratie personen

-1.530

-9.824

-7.574

16.002

85%

Hoofdstuk 9 - Overige bestuurszaken

-7.007

-1.776

-1.369

9.702

96%

Hoofdstuk 12 - Leegstandswet

-2.000

-10.351

-7.981

20.679

102%

Hoofdstuk 16 - Kansspelen

-41

-233

-180

573

126%

Hoofdstuk 18 - Kabels en leidingen

-89.598

-22.903

-17.658

70.042

54%

Hoofdstuk 19 - Verkeer en vervoer

-1.988

-9.681

-7.464

20.427

107%

Totaal titel 1

-274.780

-184.724

-142.422

583.327

97%

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen

Hoofdstuk 2 - Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

-3.465

-17.929

-13.823

22.200

63%

Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunning

-490.373

-631.971

-487.250

2.011.631

125%

Hoofdstuk 5 - Teruggaaf

-365

-484

-373

1.731

142%

Hoofdstuk 7 - Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

-60

-305

-235

569

95%

Hoofdstuk 8 - Bestemmingswijzigingen zonder activ., prov. onthef. en Wet geluidsh.

-1.718

-8.883

-6.849

17.171

98%

Totaal titel 2

-495.981

-659.572

-508.530

2.053.302

123%

Titel 3 – Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 - Horeca

-466

-3.410

-2.629

3.551

55%

Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten

-2.155

-15.913

-12.269

3.390

11%

Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

-430

-2.822

-2.176

4.536

84%

Totaal titel 3

-3.051

-22.145

-17.074

11.477

27%

Totaal

-773.812

-866.441

-668.026

2.648.106

115%

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41