Paragrafen

Lokale heffingen

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de werkelijke opbrengsten. Deze vergelijken we met de verwachte opbrengst:

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil

Eigenaar woning

4.720

4.739

19

Eigenaar niet-woning

1.735

1.763

28

Gebruiker niet-woning

1.224

1.251

27

Hondenbelasting

200

206

6

Forensen

207

169

-38

Verblijf

407

472

65

Waterverblijf

208

175

-33

Afvalstoffenheffing

5.837

5.894

57

Riool eigenaar woning

3.947

3.958

11

Riool eigenaar niet-woning

504

524

20

Leges en afkoopsommen

326

333

7

Begrafenisrechten

18

17

-1

Leges

2.198

2.648

450

Totaal

21.531

22.148

617

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41