Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

We beheerden en onderhielden circa 375 km riolering, 130 rioolgemalen, 560 minigemalen, 18.500 straatkolken en 18.750 huisaansluitingen. De belangrijkste functies van de riolering zijn zorgen voor volksgezondheid, droge voeten en de leefomgeving. Het beleid is vastgelegd in het 'Gemeentelijk Rioleringsplan' 2017-2021.

We maken onderscheid tussen:

 • Vrijverval riolering;
  Deze bestaat uit een stelsel van buizen en putten waarin het afvalwater wordt opgevangen en met behulp van de zwaartekracht afstroomt. Huishoudelijk afvalwater stroomt – soms gemengd met hemelwater - naar rioolgemalen. Daar vandaan pompen we het afvalwater naar de zuivering. Veel hemelwater wordt inmiddels apart ingezameld en stroomt meestal naar een sloot in de buurt.
 • Mechanische riolering;
  Deze bestaat uit een stelsel van kleine gemaaltjes en drukleidingen. Het ligt in gebieden waar aanleg van vrijverval riolering niet mogelijk of duur is. Het afvalwater verplaatsen we met pompen;
 • Drainage;
  Deze bestaat uit een stelsel van waterdoorlatende buizen. Het ligt op plaatsen waar de grondwaterstand anders te dicht bij de oppervlakte komt. Overtollig grondwater wordt in de buizen opgevangen en - meestal - naar open water afgevoerd.

In 2021 voerden we naast regulier onderhoud de volgende projecten uit:

 • Relinen (binnenbekleding) van 300m rioolbuis in Hauwert;
 • Inspecteren van 12 km riolering. Daarmee houden we zicht op de veroudering van de riolering;
 • Overstap naar 4G-telecommunicatie voor storingsdoormelding, vanwege uitfasering 3G-netwerk;
 • Voorbereidingen treffen voor een nieuw rioleringsplan voor de periode 2023-2027.
Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41