Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Onder water verstaan we sloten, vaarten, kanalen en havens. Voor het onderhoud maken we onderscheid in watergangen en havens.

We hebben:

  • 100 km watergangen met een oppervlakte van 58 ha in onderhoud volgens de eisen van het Hoogheemraadschap. Er is een procedure Overdracht Stedelijk Water begonnen waarbij ca. 75-80 km sloot wordt overgedragen aan HHNK in 2023;
  • De vaarweg die bestaat uit de havens van Medemblik en het Overlekerkanaal in beheer. Deze vaarweg vormt de verbinding tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer. Het totale wateroppervlak is 15 ha.;
  • 43,8 km beschoeiing en circa 65 km natuurlijke oevers in onderhoud.

In 2021 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • in totaal 2,1 km aan beschoeiing geplaatst of vervangen (0,8 km in Medemblik, 0,5 km in Wervershoof, 0,3 km in Onderdijk en 0,5 km in Hauwert);
  • 70 meter damwand vervangen in Medemblik (Brakesloot);
  • 0,4 km aan baggerwerkzaamheden uitgevoerd (Wervershoof);
  • Voorbereidingswerkzaamheden vervangen damwand Bakkerstraat, Andijk.
Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41