Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

We zorgden ervoor dat u onze wegen veilig kon gebruiken en voor een goede bereikbaarheid.

Wij beheerden:

  • 200 km wegen. Daarvan bestaat 78 km uit asfalt en 122 km uit elementenverharding. We onderhielden de wegen op het niveau zoals vastgelegd in het Integraal beheerplan Kapitaalgoederen 2020-2025 ;
  • Parkeervoorzieningen. De parkeervoorzieningen leveren bij aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Per situatie wordt gekeken hoeveel parkeerplaatsen noodzakelijk zijn en hoe deze worden ingepast. Bij nieuwe ontwikkellocaties zijn de vastgestelde parkeernormen toegepast en zijn aan de hand daar van de plannen getoetst. De nieuwe nota parkeernormen is in 2021 vastgesteld. Afgelopen jaar zijn er 17 laadpalen geplaatst. Hierdoor zijn er 34 nieuwe laadpunten gerealiseerd. 

Bij groot onderhoud en hernieuwde aanleg beoordeelden we of de inrichting nog voldeed aan de eisen van Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten.

In 2021 hebben we asfaltonderhoud uitgevoerd aan de volgende wegen:

  • Kruising Dorpsstraat/Rietgans te Nibbixwoud;
  • Nieuweweg Opperdoes;
  • Raiffeisenlaan Wervershoof;
  • Nijverheidsweg Wervershoof;
  • 30 km-zone nabij Idenburgschool aan de Dijkweg Andijk;
  • Knokkel Andijk;
  • Dijkgraaf Grootweg Andijk;
  • Oostersingel Medemblik.

Verder voerden we in 2021 divers klein en groot onderhoud uit aan het straatwerk in de diverse kernen op basis van FIXI meldingen van bewoners en de weginspecties.

Ook zijn we gestart met het project Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Dit document zorgt voor inzicht in de verschillende netwerken in de gehele gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41