Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

In de openbare ruimte onderscheiden we verschillende soorten meubilair: openbare verlichting, straatmeubilair, parkmeubilair en speeltoestellen.

We beheerden:

  • 10.250 lantaarnpalen. Ruim 3.000 daarvan zijn met LED verlichting uitgerust. Ongeveer de helft van de lantaarnpalen sluit aan op een eigen kabelnetwerk dat bestaat uit 59 kasten en ruim 200 km kabels. We onderhielden de verlichting zoals vastgelegd in het 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2017' ;
  • 27 km hekwerk, 9.532 verkeers-, straatnaam- en verwijzingsborden, 47 laadpalen, 91 laadpunten en 60 kunstobjecten en gedenkmonumenten;
  • 640 afvalbakken, 482 banken, 33 picknicksets, 99 bloembakken, 28 aanplakportalen en 45 dispensers;
  • 893 speeltoestellen en 18.687 m2 speelondergrond.

In 2021 hebben we een inventarisatie laten uitvoeren van al onze verkeersborden, wegmarkering en bewegwijzering.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41