Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Openbaar groen is belangrijk voor waterberging, klimaat, ecologie en recreatie.
We maakten in ons groenbeheer onderscheid in de groene omgeving en de bomen.
We onderhielden het groen volgens het Groenbeheerplan.

Dat betekent dat we:

 • 280 hectare groen beheerden. Dit groen bestaat uit heesters, rozen, vaste planten, bos, bosplantsoen, gazons en bermen;
 • 24.000 bomen beheerden. Deze delen we in, in lei-, knot en normale bomen. We maakten onderscheid in standplaats: bomen in verharding, in beplanting of in gras.

In 2021 voerden we naast het reguliere onderhoud de volgende projecten uit:

 • Vervangen van bomen op diverse locaties in verband met essentaksterfte;
 • Bestrijden eiken processierups;
 • Bestrijden exoten: Japanse duizendknoop en Reuzen bereklauw;
 • Renoveren van plantvakken op diverse locaties;
 • Diverse locaties inzaaien bloemen/kruidenmengsel;
 • Bloembollen en bomen aangeplant in geboortebos;
 • Omvormen van vakken die niet meer te beheren waren – omgevormd naar gazon of beplanting;
 • Complete renovatie beplanting (Bomen en Groen) Onderdijk (fase 7) in Onderdijk, in verband met essentaksterfte;
 • Toezicht op projecten;
 • Fixi meldingen afhandelen.
Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41