Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Onder kunstwerken verstaan we civieltechnische bouwwerken, zoals vaste en beweegbare bruggen, schutsluizen, duikers, kade- en oeverconstructies. Het beheer ligt vast in de nota 'Beheerplan Kunstwerken'.

We beheren:

  • 240 vaste en 3 beweegbare bruggen. Daarnaast beheren we 'de Westerhavensluis'. Dit is één van de twee schutsluizen in de vaarweg tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer;
  • 352 duikers. Het onderhoud hiervan voerden we altijd gelijktijdig uit met het baggeren van de watergangen;
  • 3.823 m1 kademuur en 5.400 m1 damwand. Hiervan bevindt zich 1.900 m1 kade en 540 m1 damwand in de havens van Medemblik;
  • 30 steigers, 26 stuwen en 10 botenhellingen. De stuwen worden in 2023 overgedragen aan HHNK in het kader van overdracht stedelijk water.

In 2021 voerden we naast het reguliere onderhoud de volgende projecten/werkzaamheden uit:

  • Gestart met groot onderhoud aan de Westerhavensluis in Medemblik.
Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41