Paragrafen

Grondbeleid

De verliesvoorzieningen zijn de voorlopige reserveringen die worden gedaan om een verwacht negatief resultaat van een grondexploitatie af te dekken. Na elke jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties wordt deze verliesvoorziening aangepast aan het te verwachten negatieve resultaat van de betreffende grondexploitatie. Op het moment van afsluiten van de grondexploitatie wordt de verliesvoorziening omgezet in een verliesneming. De resterende boekwaarde van een complex wordt op deze manier afgeboekt.

Per 1 januari 2022 bedraagt de totale verliesvoorziening € 1.778.765. Deze verliesvoorziening is als volgt opgebouwd:

Bedragen * € 1,-

Verliesvoorziening

ten behoeve van complex Gemeentewerf/ijsbaan, Abbekerk

763.878

ten behoeve van complex DEK, Medemblik

416.506

ten behoeve van complex Molenblik, Medemblik

294.049

ten behoeve van complex Tripkouw Oost II en III, Nibbixwoud

165.852

ten behoeve van complex Wilgenrak, Sijbekarspel

28.829

ten behoeve van complex Bloesemgaerde-Noord, Wognum

109.651

Totaal

1.778.765

In de Meerjarenprognose 2022 worden de resultaten per complex uitgebreid beschreven. De Meerjarenprognose wordt gelijktijdig met de jaarrekening ter vaststelling aangeboden.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41