Paragrafen

Grondbeleid

Per 31-12-2021 zijn er 4 grondexploitatiecomplexen afgesloten.

Bedrijventerrein Oost II, Andijk
Het complex Bedrijventerrein Oost II, Andijk heeft op 31 december 2021 een boekwaarde van € -412.206 (winst). Het totale resultaat van dit complex bedraagt € 1.212.206 (winst). In het verleden is er reeds een winstneming van € 800.000 op dit complex gedaan. Het restant van de boekwaarde (€ 773.629) wordt in 2021 als winst genomen.

Centrum Westrand, Wervershoof
Het complex Centrum Westrand, Wervershoof heeft op 31 december 2021 een boekwaarde van € 51.688 (verlies). Het totale resultaat van dit complex bedraagt € 6.390.193 (winst). In het verleden is er reeds een winstneming van € 6.612.881 op dit complex gedaan. Daarnaast is er nog een winstcorrectie van € 171.000 gedaan. Het restant van de boekwaarde (€ 51.688) wordt in 2021 als verlies genomen.

Overspoor fase 1, Wognum/Nibbixwoud
Het complex Overspoor fase 1, Wognum/Nibbixwoud heeft op 31 december 2021 een boekwaarde van € -773.629 (winst). Het totale resultaat van dit complex bedraagt € 1.269.339 (winst). In het verleden is er reeds een winstneming van € 495.710 op dit complex gedaan. Het restant van de boekwaarde (€ 773.629) wordt in 2021 als winst genomen.

Overspoor fase 2, Wognum/Nibbixwoud
Het complex Overspoor fase 2, Wognum/Nibbixwoud heeft op 31 december 2021 een boekwaarde van € 12.246 (verlies). Het totale resultaat van dit complex bedraagt € -832.246 (verlies). In het verleden is er reeds een verliesneming van € 820.000 op dit complex gedaan. Het restant van de boekwaarde (€ 12.246) wordt in 2021 als verlies genomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41