Paragrafen

Grondbeleid

Op grond van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de gemeente bij grondexploitatiecomplexen tussentijds winst te nemen conform de Percentage of Completion-methode. Het uitgangspunt van de Percentage of Completion-methode is de realisatie van de kosten en opbrengsten tot en met het huidige boekjaar, ten opzichte van de totale kosten en opbrengsten. In onderstaande tabel is de totale winstneming op basis van de Percentage of Completion-methode na actualisatie per grondexploitatiecomplex gespecificeerd.

Bedragen * € 1,-

Complex

PoC%

Totaal te nemen winst

Reeds genomen winst

Winst 2021

Bedrijventerrein Oost II, Andijk

100%

-1.212.206

800.000

-412.206

De Linten, Andijk

11%

-3.971

-

-

Asonia, Andijk

0%

-

-

-

SEW terrein, Nibbixwoud

76%

-939.324

433.657

-505.667

Centrum Westrand, Wervershoof

100%

-6.390.193

6.441.881

51.688

De Tegel, Wervershoof

0%

-

-

-

TV De Kaag, Wervershoof

0%

-

-

-

Overspoor 1e fase, Wognum/Nibbixwoud

100%

-1.269.339

495.710

-773.629

Totaal

-9.815.033

8.171.248

-1.639.814

De totale winstneming in 2021 bedraagt € 1.639.814.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41