Paragrafen

Grondbeleid

Aan het begin van het boekjaar waren er 11 complexen in exploitatie. Gedurende het jaar zijn er 4 grondexploitaties vastgesteld, Asonia in Andijk, Wilgenrak in Sijbekarspel en De Tegel en TV De Kaag in Wervershoof. In onderstaande tabel is het verloop van de boekwaarde over het boekjaar, de totale winstneming en de balanswaarde aan het einde van het boekjaar weergegeven.
De boekwaarde van de grondexploitaties is het saldo van de reeds gerealiseerde kosten en de reeds gerealiseerde opbrengsten. De balanswaarde wordt berekend door de reeds genomen winst (inclusief winstneming 2021) en de reeds genomen verliezen (inclusief verliesneming 2021) bij de boekwaarde op te tellen. De verliesvoorzieningen worden hierbij niet meegenomen. Dit zijn de voorlopige reserveringen die gedaan worden om een verwacht negatief resultaat van een grondexploitatie af te dekken.

Bedragen * € 1,-

Complex

Afsluiting

Boekwaarde
1-1-2021

Boekwaarde
31-12-2021

Totaal genomen winst

Totaal genomen verlies

Balanswaarde (excl. verlies-
voorziening)

Gemeentewerf/ijsbaan, Abbekerk

31-12-2025

153.712

266.410

-

-

266.410

Bedrijventerrein Oost II, Andijk

31-12-2021

-123.705

-412.206

1.212.206

-

-

De Linten, Andijk

31-12-2026

411.530

415.344

-

-

415.344

Asonia, Andijk

31-12-2026

-

107.819

-

-

107.818

DEK terrein, Medemblik

31-12-2025

2.126.899

1.808.891

-

-

1.808.891

Molenblik, Medemblik

31-12-2026

2.008.779

2.127.906

-

-

2.127.906

Tripkouw Oost II en III, Midwoud

31-12-2024

-220.028

-88.495

-

-1.722.500

-88.495

SEW terrein, Nibbixwoud

31-12-2023

-1.330.084

-1.464.957

939.324

-

-959.290

Wilgenrak, Sijbekarspel

31-12-2026

-

15.843

-

-

15.843

Centrum Westrand, Wervershoof

31-12-2021

-48.266

51.688

6.612.881

-222.688

-

De Tegel, Wervershoof

31-12-2025

-

48.245

-

-

48.245

TV De Kaag, Wervershoof

31-12-2025

-

51.078

-

-

51.078

Noordzijde Bloesemgaerde, Wognum

31-12-2026

1.194.975

1.340.851

-

-

1.340.851

Overspoor 1e fase, Wognum/Nibbixwoud

31-12-2021

951.042

-773.629

1.269.339

-

-

Overspoor 2e fase, Wognum/Nibbixwoud

31-12-2021

694.717

12.246

-

-832.246

-

Totaal

5.819.571

3.507.034

10.033.750

-2.777.434

5.134.601

Het te verwachten resultaat van de grondexploitatiecomplexen tezamen bedraagt na actualisatie op basis van de eindwaarde € 9.813.305 positief. Er is in totaal reeds € 10.033.750 aan winst genomen en daarnaast is er in totaal € 2.777.434 aan verlies genomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41