Paragrafen

Financiering

De kapitaalmarktrente was ook in 2021 laag. Onder invloed van de economische situatie hield de Europese Centrale Bank (ECB) de rente laag. De actualiteiten rond het rentebeleid van de ECB hielden we scherp in de gaten.
We kozen ervoor om tekorten in geld voornamelijk aan te vullen met kortlopende financiering. Dit vanwege de lage rente.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41