Paragrafen

Financiering

Langlopende financiering (looptijd langer dan 1 jaar)
Om te voorzien in de lange termijn liquiditeitsbehoefte is in december een vaste geldlening van € 8 miljoen afgesloten met een looptijd van 20 jaar en een rente van 0,4%. Op de bestaande leningen losten we € 3,1 miljoen af. Het uitstaand saldo bedraagt ultimo 2021 € 26,1 miljoen.

Kortlopende financiering (looptijd korter dan 1 jaar)
In 2021 was er op diverse momenten een tekort aan liquide middelen. Hiervoor trokken we kortlopende geldleningen aan. De rentepercentages voor deze kortlopende leningen waren het hele jaar negatief, waardoor we hiervoor rente ontvingen.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41