Paragrafen

Financiering

Ons financieringsbeleid was voorzichtig en risicomijdend.
De belangrijkste doelstellingen waren:

  • Ons verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten bij banken en financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid;
  • Beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico;
  • Minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten.

Ons financieringsbeleid ligt vast in het 'Treasurystatuut'.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41