Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten

Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2021

Begroting na wijziging 2021

Verschil realisatie begroting na wijziging 2021

Begroting 2021

Baten:

0.3

Beheer overige gebouwen/grond

201

531

-330

147

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

223

216

7

-

1.2

Openbare orde en veiligheid

157

323

-166

55

2.1

Verkeer en vervoer

301

307

-6

267

2.2

Parkeren

-3

1

-4

1

2.4

Econ. havens en waterwegen

84

74

10

74

3.1

Economische ontwikkeling

53

60

-7

10

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.103

143

3.960

143

3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregeling

4

19

-15

19

3.4

Economische promotie

836

830

6

1.310

5.7

Openbaar groen en recreatie

51

56

-5

56

7.2

Riolering

4.541

4.455

86

4.395

7.3

Afval

7.052

7.295

-243

5.793

7.4

Milieubeheer

170

392

-222

-

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

349

346

3

405

8.1

Ruimtelijke ordening

21

21

-

21

8.2

Grondexploitatie

3.530

2.184

1.346

454

8.3

Wonen en bouwen

2.092

1.656

436

1.222

Totaal baten

23.765

18.909

4.856

14.372

Lasten:

0.3

Beheer overige gebouwen/grond

72

66

6

55

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.101

3.078

23

3.031

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.753

1.672

81

1.237

2.1

Verkeer en vervoer

6.730

6.903

-173

6.362

2.2

Parkeren

3

13

-10

76

2.4

Econ. havens en waterwegen

647

711

-64

809

3.1

Economische ontwikkeling

1.011

1.072

-61

1.158

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.928

143

2.785

143

3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregeling

3

4

-1

4

3.4

Economische promotie

154

258

-104

258

5.7

Openbaar groen en recreatie

4.404

4.615

-211

4.396

7.2

Riolering

3.581

3.634

-53

3.574

7.3

Afval

5.740

5.988

-248

4.899

7.4

Milieubeheer

2.081

2.402

-321

2.035

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

402

421

-19

419

8.1

Ruimtelijke ordening

1.582

1.809

-227

1.552

8.2

Grondexploitatie

4.855

2.184

2.671

454

8.3

Wonen en bouwen

2.638

2.811

-173

2.537

Totaal lasten

41.685

37.784

3.901

32.999

Saldo

-17.920

-18.875

955

-18.627

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41