Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten

Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2021

Begroting na wijziging 2021

Verschil realisatie begroting na wijziging 2021

Begroting 2021

Baten:

4.2

Onderwijshuisvesting

688

518

170

426

4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

402

1.628

-1.226

589

5.2

Sportaccomodaties

867

689

178

543

5.4

Musea

148

2

146

2

5.5

Cultureel erfgoed

50

52

-2

25

6.1

Samenkracht en burgerpart.

215

73

142

73

6.2

Wijkteams

590

43

547

40

6.3

Inkomensregelingen

11.273

12.432

-1.159

8.712

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6

-

6

-

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

1.833

1.823

10

250

7.1

Volksgezondheid

30

107

-77

-

Totaal baten

16.102

17.367

-1.265

10.660

Lasten:

4.2

Onderwijshuisvesting

2.170

2.025

145

2.010

4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

1.495

2.795

-1.300

1.823

5.2

Sportaccomodaties

4.419

4.443

-24

3.786

5.3

Cult.presentatie, -productie

310

248

62

287

5.4

Musea

621

471

150

345

5.5

Cultureel erfgoed

124

117

7

108

5.6

Media

985

982

3

928

6.1

Samenkracht en burgerpart.

2.870

3.725

-855

3.556

6.2

Wijkteams

2.593

2.336

257

4.386

6.3

Inkomensregelingen

13.411

15.382

-1.971

11.818

6.4

Begeleide participatie

2.253

2.253

-

2.225

6.5

Arbeidsparticipatie

720

711

9

639

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.485

3.506

-21

3.395

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

7.558

7.291

267

5.023

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

14.610

14.513

97

8.252

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

524

569

-45

569

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.343

1.822

521

2.111

7.1

Volksgezondheid

1.902

1.985

-83

1.854

Totaal lasten

62.393

65.174

-2.781

53.115

Saldo

-46.291

-47.807

1.516

-42.455

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41