Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten

Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2021

Begroting na wijziging 2021

Verschil realisatie begroting na wijziging 2021

Begroting 2021

Baten:

0.1

Bestuur

77

32

45

11

0.2

Burgerzaken

571

550

21

550

0.4

Overhead

1.220

1.159

61

937

0.5

Treasury

555

524

31

446

0.61

OZB woningen

4.797

4.782

15

4.732

0.62

OZB niet-woningen

3.014

2.959

55

2.874

0.64

Belastingen overig

206

200

6

200

0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

70.402

69.852

550

66.617

0.8

Overige baten en lasten

154

-

154

-

Totaal baten

80.996

80.058

938

76.367

Lasten:

0.1

Bestuur

2.234

2.418

-184

2.403

0.2

Burgerzaken

2.289

2.158

131

2.213

0.4

Overhead

13.266

13.778

-512

13.365

0.5

Treasury

-152

-306

154

73

0.61

OZB woningen

408

394

14

316

0.64

Belastingen overig

783

859

-76

762

0.8

Overige baten en lasten

63

-

63

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

312

311

1

-

Totaal lasten

19.203

19.612

-409

19.132

Saldo voor bestemming reserves

61.793

60.446

1.347

57.235

0.10

Onttrekking van reserves

8.973

9.723

-750

1.689

0.10

Toevoeging van reserves

3.123

3.487

-364

72

Mutaties reserves

5.850

6.236

-386

1.617

Saldo na bestemming reserves

67.643

66.682

961

58.852

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41