Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onderstaand overzicht laat de beschikbare weerstandscapaciteit zien:

Bedragen * € 1.000,-

31-12-2021

Algemene reserve

17.667

Onbenutte belastingcapaciteit

3.683

Totaal   

21.350

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41