Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is een getal dat aangeeft of de gemeente genoeg middelen beschikbaar heeft om de risico's op te vangen wanneer ze zich voordoen.

Voor de berekening van het weerstandsvermogen zijn de volgende twee getallen nodig:

  1. De beschikbare weerstandscapaciteit:
    Dit is het geld dat beschikbaar is om deze onverwachte kosten op te vangen.
  2. De benodigde weerstandscapaciteit:
    Dit is een berekening van de kosten van risico’s.

De factor van het weerstandsvermogen komt per 31 december 2021 uit op 0,8. De Raad heeft bepaald dat deze factor minimaal tussen de 1,0 en 1,4 moet liggen. Er is dus onvoldoende geld beschikbaar om de risico’s te kunnen opvangen.

In onderstaand overzicht is dit berekend:

Bedragen * € 1.000,-

31-12-2021

1. Beschikbare weerstandscapaciteit

21.350

2. Benodigde weerstandscapaciteit

27.155

3. Weerstandsvermogen (1:2)

0,8

We hebben de ontwikkeling van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren inzichtelijk gemaakt in onderstaande tabel.

Jaar

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Weerstandvermogen

31.530

28.513

32.530

34.292

33.016

28.231

21.350

Benodigd obv risico's

18.056

18.000

21.806

21.475

26.609

24.045

27.155

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41