Paragrafen

Verbonden partijen

1    Totaaloverzicht

Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.

Bedragen * € 1.000,-

Programma

Verbonden partij

Belang

Eigen vermogen
31-12-2021

Vreemd vermogen
31-12-2021

Resultaat
2021

Bijdrage
2021

1,2,3

OBS

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t.

n.v.t.

84

127

1

Westfries Archief

Vertegenwoordiging in het AB

469

387

66

366

1

DeSom

Vertegenwoordiging in het AB

344

4.761

150

1.910

2

GGD

Vertegenwoordiging in het AB

1.659

26.601

90

1.758

2

WerkSaam

Vertegenwoordiging in het AB

11.399

18.106

1.981

1.772

3

Veiligheidsregio

Vertegenwoordiging in het AB

7.988

38.246

3.145

2.865

3

Omgevingsdienst NHN

Vertegenwoordiging in het AB

5.978

5.326

2.112

1.297

3

Afvalbeheer Westfriesland

Vertegenwoordiging in het AB

1

2.313

-48

-

3

RSW

Vertegenwoordiging in het AB

1.860

1.669

-

259

3

Archeologie West-Friesland

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

61

Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen

10.415

1

BNG

Aandeelhouder
(0,025%)

4.329.000

144.721.000

236.000

-

3

ONHN*

Aandeelhouder
(3,54%)

1.169

2.616

291

169

3

Stadshavens*

Aandeelhouder
(100%)

426

843

27

-

3

Alliander

Aandeelhouder
(0,209%)

4.470.000

5.730.000

242.000

-

Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties

169

* Betreffen de jaarcijfers 2020. Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken waren de jaarcijfers 2021 nog niet vastgesteld.

2    Risico's

Dit overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraafWeerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bedragen * € 1.000,-

Programma

Verbonden partij

Risico's

Risico gemeente Medemblik

3

CAW

Garantstelling HVC

15.000

Totale bijdragen verbonden partijen

15.000

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41