Algemeen

Onze thema's

Onze mooie gemeente willen we behouden voor onze kinderen. Daarom moeten we nu maatregelen nemen. Dit kunnen we niet overlaten aan volgende generaties.
De belangrijkste uitdaging is om af te stappen van fossiele brandstoffen. Hierdoor dragen we bij aan de nationale doelstelling de C02 terug te dringen met 49% in 2030. Voor onze gemeente betekent het dat we:

  • Ruimte bieden om duurzame energie op te wekken;
  • Nieuwbouwprojecten gasloos ontwikkelen;
  • Bestaande woningen gefaseerd afsluiten van het aardgas;
  • Ondernemers stimuleren om te verduurzamen;
  • Elektrisch rijden stimuleren;
  • Onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten waar ook ruimte is voor diverse dier- en plantensoorten.

Dit zijn grote opgaven die bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen. Opgaven die we alleen samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kunnen waarmaken. De basis voor ons beleid vormt het programma Duurzaam Medemblik.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41